Et overordnet mål for KBB Medic er å bidra til å fremme verdens helse

Dette vil vi oppnå ved å gjøre gjeldende behandlingsretningslinjer for kroniske sykdommer lett forståelige

Noen av våre kunder:

Om KBB Medic

Norske leger må forholde seg til mer enn 5000 sider med retningslinjer, som oppdateres med jevne mellomrom. Med en slik informasjonsstrøm blir det svært vanskelig å holde seg oppdatert.

KBB Medic AS ble stiftet av lungespesialister og IT-eksperter høsten 2013. Formål: Utvikle IT-plattformer for helseinformasjon og læringsverktøy. Første produkt var Kolskalkulator.

Omfattende retningslinjer

Norske leger må forholde seg til mer enn 5000 sider med retningslinjer, som oppdateres med jevne mellomrom. Med en slik informasjonsstrøm blir det svært vanskelig å holde seg oppdatert. En av sykdommene er kols, der de norske retningslinjene for korrekt diagnose og behandling er på 173 sider.

Beslutningsstøtte-verktøy

Vi har utviklet et online læringsverktøy for å forstå retningslinjer slik at legen kan bli god til å identifisere, behandle og følge opp kols-pasienter. Verktøyet har blitt godt mottatt blant norske leger, da legen føler seg up-to date. Verktøyet er brukt mer enn 46.000 ganger av norske leger per Mars 2023.

Vår visjon

Vår visjon er å bedre verdens helse. Dette vil vi oppnå ved å utvikle læringsverktøy for de store kroniske sykdomsgruppene, i første omgang: astma, migrene, blodtrykk, hjertesvikt, diabetes, osteoporose og smerte. Verktøyene skal følge internasjonale retningslinjer og skal kunne brukes på alle språk.

I samarbeid med:


Det var nesten hallelujastemning i kollegiet da verktøyet ble presentert og gjennomgått.
Så enkelt og brukervennlig kan det gjøres!

Øyvind Øygard Skodvin, Allmennlege


Læringsverktøy

Vårt verktøy gjør at legen kan lære om sykdommer og få forståelse for får behandlingsalternativer på en oversiktlig måte. Verktøyet viser til slutt en oppsummering av legens valg.

Alltid oppdatert

Medisinske retningslinjer oppdateres jevnlig og øker i omfang i takt med internasjonal
forskning. Våre læringsverktøy utvikles og vedlikeholdes av fagpersoner og vil alltid være oppdatert.

Enkelt å bruke

Vi legger stor vekt på brukervennlighet og at legen sparer tid. Verktøyene følger en systematisk gjennomgang av retningslinjene, der legen blir guidet gjennom alle steg på en intuitiv måte. Alle viktige parametre taes med.

Nøytralt og likt for alle

KBB Medic forholder seg nøytralt til alle aktører i markedet, og viser alle behandlingsmuligheter
på en lik måte.

Alltid oppdatert

Medisinske retningslinjer oppdateres jevnlig og øker i omfang i takt med internasjonal
forskning. Våre verktøy utvikles og vedlikeholdes av fagpersoner og vil alltid være oppdatert.

Enkelt å bruke

Vi legger stor vekt på brukervennlighet og at legen sparer tid. Verktøyene følger en systematisk gjennomgang av diagnosen og behandlingen, der legen blir guidet gjennom alle steg på en intuitiv måte. Alle viktige parametre taes med i vurderingen.

Nøytralt og likt for alle

KBB Medic forholder seg nøytralt til alle aktører i markedet, og viser alle behandlingsmuligheter
på en lik måte.

Våre fokusområder

Kols

Er hyppig forekommende og av WHO regnet som verdens 3. mest dødlige sykdom. Hovedproblemet med sykdommen er betydelig underdiagnostisering og underbehandling. I Norge har ca 300.000 personer kols.

Astma

Dette er den hyppigste kroniske sykdommen hos barn, og svært hyppig forekommende også
hos voksne. (Ca 5% )

Migrene

Ca. 15 prosent av kvinner og 7 prosent av menn i Norge har migrene. Omtrent 20 prosent
opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet.

Blodtrykk

Høyt blodtrykk er et vanlig helseproblem blant voksne nordmenn, og mer enn 100 000 bruker medisiner mot høyt blodtrykk i Norge.

Under utvikling

Hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger klarer å pumpe blodet som det skal, fordi muskelen har blitt for stiv eller svak til å pumpe effektivt. I Norge lider over 100,000 personer av hjertesvikt.

Under utvikling

Osteoporose

Omtrent 50% av kvinner og 20% av menn over 50 år opplever et beinbrudd på grunn av beinskjørhet.

Under utvikling

Diabetes

I Norge ble det i 2017 anslått at om lag 245 000 personer (4,7 prosent av befolkningen) har
diagnosen diabetes. Av disse har opptil 90 prosent diabetes type 2.

Under utvikling

Smerte

Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Nesten 50 % av voksne personer som oppsøker lege gjør det pga smerter. Hele 40 % har hatt smerter i mer enn tre måneder.

Under utvikling

Forskning

En onlineplatform for diagnose og behandling er ideell for insamling av data i forbindelse med forskning. KBB Medic har innledet samarbeid med blant annnet Universitetet i Bergen om et studie på behandling av kols med digitale hjelpemidler. REK søknad er godkjent og studiet startet i Mars 2019.


Jeg er veldig fornøyd med at KBB Medic har utviklet en grundig og brukervennlig kalkulator som i allmennpraksis er lettvint å benytte seg av og er et faglig sterkt verktøy.

Sonja Revhaug, Lege


Pasientversjon

Pasienter trenger informasjon om riktig behandling og tiltak for egen sykdom. KBB Medic vil utvikle pasientverktøy for alle fokusområdene. Sammen med LHL har vi allerede lansert et verktøy for å beregne kolsrisiko og få oversikt over tilgjengelig kolsbehandling.

Vurdere sykdomsrisiko

Pasientverktøyet gir tilbakemelding på om du er i risikogruppe og bør kontakte lege.

Sjekk egen behandling

Pasienter får vurdert om behandlingen de mottar er i henhold til
gjeldende retningslinjer. De får samtidig oversikt over tilgjengelige behandlingstiltak.

Pasienten styrkes

Via målrettet informasjon og “empowerment” gjøres pasienten i bedre stand til å følge
opp egen sykdom.

Vurdere sykdomsrisiko

Pasientverktøyet gir tilbakemelding på om du er i risikogruppe og bør kontakte lege.

Sjekk egen behandling

Pasienter med etablert diagnose får vurdert om behandlingen de mottar er i henhold til
gjeldende retningslinjer. De får samtidig oversikt over tilgjengelige behandlingstiltak.

Pasienten styrkes

Via målrettet informasjon og “empowerment” gjøres pasienten i bedre stand til å følge
opp egen sykdom.